Et Unyttig Liv

by Necropanther

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  This is a single 6-minute track written by Haakon Sjogren and sung in Norwegian.
  Purchasable with gift card

    $1 USD  or more

   

1.
Forfedre, Nå død for ingenting. De ofra livene sine, For å drepe sånn som deg. Alt det du hører, Alt det du sier, Alt du vet, Er ekkoen av din egen stemme. Skam Skam Skam Skam Du gjemmer fra alle fornuftig, Bak din maske er unødvendig hat. Du vet hva du tror er galt. Du er samfunnets dritt. Innavlede synspunkt. Kunnskapens ødemark. Du dør blind. Et unyttig liv. Skam Skam Skam Skam Skam Du vil gjerne avskaffe, Vårt demokrati. Du vil velge en leder, Som bestemmer på livstid. Du er en forræder, Av alt det vi står for. Terrorist, sinnsyk, og primitiv. En tapt årsak. Æreløs Verdiløs Maktløs Menneskelige rettigheter, det er det som gjør oss så unik. Verden må bli mer sivilisert, Og velferden alltid forbedret. Tiden er begrenset, Det finnes folk som bruker den til ondskap. For det er oss, og det er dem, Og det er derfor vi må forstå at En god nasist, er en død nasist. En god rasist, er en død rasist. En god fasist, er en død fasist. En god rasist, er en død rasist. En god nasist, er en død nasist. En god rasist, er en død rasist. En god fasist, er en død fasist. En god rasist, er en død rasist. Faen ta dem En god nasist, er en død nasist. En god rasist, er en død rasist. En god fasist, er en død fasist. En god rasist, er en død rasist. En god nasist, er en død nasist. * * * * * * Forefathers, Now dead for nothing. They sacrificed their lives, To kill people like you. Everything you hear, Everything you say, Everything you know, Is the echo of your own voice. Shame Shame Shame Shame You hide from everyone sensible, Behind your mask is unnecessary hate. You know what you believe is wrong. You are the shit of society. Inbred point of view. Knowledge wasteland. You die blind. A useless life. Shame Shame Shame Shame Shame You want to get rid of, Our democracy. You want to choose a leader, Who leads for a lifetime. You are a traitor, To everything we stand for. Terrorist, insane, and primitive. A lost cause. Honorless Valueless Powerless Human rights, Are what make us so unique. The world must become more civilized, And our welfare always improved. Time is limited, There are people who want to use it for evil. Because it’s us, and it’s them, And that’s why we must understand that A good nazi, is a dead nazi. A good racist, is a dead racist. A good fascist, is a dead fascist. A good racist, is a dead racist. A good nazi, is a dead nazi. A good racist, is a dead racist. A good fascist, is a dead fascist. A good racist, is a dead racist. Fuck them A good nazi, is a dead nazi. A good racist, is a dead racist. A good fascist, is a dead fascist. A good racist, is a dead racist. A good nazi, is a dead nazi.

credits

released April 6, 2020

Paul Anop - Guitar, Vocals
Marcus Corich - Bass
Joe Johnson - Guitar
Haakon Sjogren - Drums

Words and music by Haakon Sjogren
Published by Meowmeow Music (ASCAP)
Copyright 2020, all rights reserved.

Produced by Haakon Sjogren

Recorded, Mixed, and Mastered by Paul Anop | Weld County, CO | December 15, 2019 - March 16, 2020

Cover art by Max Sherman

www.necropanther.com

license

all rights reserved

tags

about

Necropanther Denver, Colorado

We are NECROPANTHER. Short, thrashy death metal songs from a dystopian future. Denver, Colorado.

Paul Anop: Guitar, Vocals
Marcus Corich: Bass
Joe Johnson: Guitar
Haakon Sjogren: Drums

contact / help

Contact Necropanther

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Necropanther, you may also like: